• ما شبانه‌روزی هستیم
    نگران دندان دردهای شبانه نباش
    ما شبانه‌روزی هستیم
  • کلینیک دندانپزشکی آبان
    لبخندتو شارژ کن!
    کلینیک دندانپزشکی آبان

چه کسانی کاندید هستند؟

افرادي که به هر علتي دندان ازدست داده باشند کانديد ايمپلنت هستند. ايمپلنت جهت جايگزيني دندان است تا بازسازي همه دن

 توضیحات بیشتر

ایمپلنت دندانی چسیت؟

در حقیقت پیچی از جنس فلز تيتانيوم می باشد که مشابه ريشه دندان عمل نموده و درون استخوان فک فرد متقاضی کاشته می شود.

 توضیحات بیشتر

خط لبخند چیست؟

در حالت طبیعی، دو دندان پیشین مرکزی بالا باید کمی ‌بلندتر از دندان‌های پیشین کناری باشند تا به صاحب آن، ظاهری جوان

 توضیحات بیشتر .
راقب

دوستدار کودکان

در این کلینیک اتاق بازی کودکان
توضیحات بیشتر

دندان‌پزشکی بدون درد

دستگاه لیزر فوتونا
توضیحات بیشتر

ffffff

fffffff

eeeee

eeeee

ddddd

ddddd

cccc

ccccc

bbbbb

bbbbb

aaaa

aaaa

دندان پزشکان کلینیک